Общественото наблюдение чрез CCTV е често срещано на много места по света. През последните години използването на камери на гърдите или главата на полицай беше въведено като нова форма на наблюдение в органите на реда. Видеонаблюдението породи важен дебат относно баланса между използването му и правото на личността на личен живот, дори на обществени места. Също така много често беше източник на социални конфликти.

CCTV се използва главно в области като:

Предотвратяване на престъпление

Използва се, наред с други, системата с използване на DVR (запис) в Манчестър. През 2009 г. стартира уебсайтът Internet Eyes, който предлага плащане за изображения от камери за видеонаблюдение


Смарт домът е тенденция, която все по-осезаемо се загнездва в мисленето на модерния градски човек. Според статистиката в големите европейски градове поне 50% от жилищата разполагат с минимум едно смарт устройство. Обикновено, потребителите избират или системи за намаляване на усилията за извършване на дадена задача вкъщи, съчетано и с намаляване на сметките за ток, или умни устройства, които да ни предпазят от рискове като наводнение, пожар и дори кражби.

Модерният умен дом може в действителност да ни защити от крадци, взлом и изобщо всякакво недоброжелателно проникване в жилището от „неканен гост“. Как точно се осъществява тази защита, ще поговорим по-долу.


Правилно инсталиран външен контакт е много полезно съоръжение. Това означава, че вече не се налага да пускате удължителни кабели или дълги разклонители от вътрешността на къщата.

Image for post
Image for post

Позволява ви да използвате електрическо градинско оборудване като косачка за трева, тример за жив плет и различни други елементи, включително електроинструменти, по далеч по-безопасен начин.

Ако живеете в апартамент, може да инсталирате външен контакт на терасата, а ако живеете в къща, може да поставите един в предната част и един в задната. Освен за външен монтаж, може да инсталирате такъв допълнителен в мокри помещения като баня, тоалетна, в търговски помещения и много други.


Първата стъпка в това как да свържете бойлер е да се уверите, че имате правилна електрическа мощност към бойлера. Електрическите нагреватели за гореща вода обикновено изискват специален прекъсвач с 240 волта, 30 ампера (винаги е добре да имаме повече сигурност). Тъй като бойлерът няма изход, кабелът ще се прокара от стената до разклонителната кутия на бойлера. Избягвайте използването на щепсели, ако бойлерът Ви е по-мощен от 2000W. Препоръчително е да използвате бойлерно табло или ключ за бойлер.

Забележка: Не напълвайте резервоара с вода, докато бойлерът е не е свързан към мрежата и след това не включвайте веригата, докато резервоарът не…


Всички сме забелязали как в новото строителство не се слагат кабели за звънци. Новите собственици трябва да си набавят безжични. Но на какво сме подложени всички — неспирна смяна на тези батерии, защото много бързо се изхабяват. А ако забравим да ги сменим, остава търсещият ни да тропа силно по вратата.

На пазара вече има друг вид безжичен звънец — Кинетичния.

Какво представляват Кинетичните звънци?

Този вид безжични звънци не ползват батерии, просто защото работят на друг принцип. Чрез натискане на бутона кинетичния звънец преобразува кинетичната енергия в електричество и чрез радио сигнал предава командата на приемника. Винаги ще можете да чувате звъненето на…


Изгасете осветлението в стаята и се огледайте. Виждате ли лампичката на телевизора, на приемника, на някое друго устройство, което свети и се отличава в тъмното? Тези лампички използват макар и малко електричество, за да светят и уредите ви да са в готовност. Но нужно ли е това, когато не ги използваме?

Традиционните разклонители са достъпен начин за увеличаване на броя на електрическите контакти във вашия дом. Но тяхното удобство може да ви накара да оставите електрониката включена през цялото време — и много устройства продължават да черпят енергия, дори когато не ги използвате. Принтери, DVD плейъри, компютри и плазмени телевизори…


Image for post
Image for post

Всеки знае какво представлява безжичния WiFi протокол на свързване.
Използваме го от толкова години вече, че даже не ни прави впечатление.
А технологиите се развиват и вече има десетки други стандарти и протоколи за свързване, които ще се опитат да го конкурират при изграждането на Смарт Домове. В тази статия ще говорим за три от най-популярните безжични стандарти през последните години, а именно WiFi, Zigbee и Z-Wave.


Image for post
Image for post

Интелигентните щепсели са устройства, които се включват в обикновени електрически контакти. Тъй като той съдържа и изход, за смарт контакт (преходник) също се считат за разширения на изхода. Вместо да включите тостера или лампата в стената, свържете уредите си към смарт преходника (интелигентния щепсел).

Това, което прави смарт контакта (преходника) интелигент е, че можете да го управлявате дистанционно с помощта на мобилно приложение. Чрез приложения или хъбове, интелигентните щепсели са съвместими и с други устройства, което ви позволява да използвате инструменти като IFTTT и Гласови асистенти като Алекса и Гугъл, за да комбинирате задачи.

Нека да разгледаме някои от начините…


Традиционните ключове изискват сложна инсталация — налична електрическа инсталация, загуба на материали и време, пробиване и шлайфане, полагане на гофрирани маркучи, кабели и кабелни кутии и инсталиране на ключове. Повече от 140 години от изобретяването на крушката, ключовете не са се развили поради технологични ограничения … до днес! Представяме ви кинетичния ключ.

Image for post
Image for post

Раждането на безжичния кинетичен ключ, променя традициите и създава нова ера в индустрията! Механичната кинетична енергия се генерира от познатото натискане на ключа. Генерираната кинетична енергия се преобразува в електричество, което се използва за изпращане на сигнал до контролера на лампата. От сега нататък ключовете вече не трябва…

SmartArena BG

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store