Как се монтира бойлер и как се свързва към електрическата мрежа.

Първата стъпка в това как да свържете бойлер е да се уверите, че имате правилна електрическа мощност към бойлера. Електрическите нагреватели за гореща вода обикновено изискват специален прекъсвач с 240 волта, 30 ампера (винаги е добре да имаме повече сигурност). Тъй като бойлерът няма изход, кабелът ще се прокара от стената до разклонителната кутия на бойлера. Избягвайте използването на щепсели, ако бойлерът Ви е по-мощен от 2000W. Препоръчително е да използвате бойлерно табло или ключ за бойлер.

Забележка: Не напълвайте резервоара с вода, докато бойлерът е не е свързан към мрежата и след това не включвайте веригата, докато резервоарът не се напълни с вода.

Имало е много случаи, когато хората не знаят как да инсталират бойлер, подават мощност към резервоара без вода, електрическият елемент бързо се нагрява и отваря, а след повредата се опитват да разберат какво са направили грешно.

Ако сменяте електрически бойлер, окабеляването ви вече трябва да присъства на обекта.
Отгоре или отстрани на бойлера ще видите капака на разклонителната кутия, където са направени електрическите връзки. Отстранете винта и капака. Вътре трябва да видите два оловни проводника и заземен винт.
Извадете капака на разклонителната кутия и прикрепете своя кабел.

Важно: Не позволявайте на кабела да влиза в контакт с водопроводите. По този начин можете да прехвърлите топлина от тръбата за гореща вода към кабела — проводниците не обичат тази допълнителна топлина.

Вътре в разклонителната кутия прикрепете заземяващия проводник около заземения винт и го затегнете здраво. Свържете бойлера по указания от производителя начин. Всяко друго свързване може да наруши работата му и да не подлежи на гаранционен ремонт.
Последната стъпка в това как да свържете бойлер е да поставите капака на разклонителната кутия. Включете крана за вода и напълнете резервоара. След като сте напълно напълнени с вода, включете бойлера (веригата).

Отново да повторим: Ако включите бойлера празен — без вода в резервоара, когато го включите, нагревателният елемент може бързо да прегрее и да се повреди.

Image for post
Image for post

Smartarena.bg предлага на своите клиенти WiFi ключ за бойлер с мощност 5000W 32А, което ще ви гарантира необходимата сигурност. А допълнителните екстри идват от това, че може да включвате и изключвате своя бойлер от всяка една точка на света само чрез един бутон на телефона. Друга екстра е че може да настроите ключът да се включва по график или чрез таймер за работа. Нагласете бойлерът да се включва в 23:00 и да изключва час по-късно или до 6:00 сутринта да работи. Така винаги ще използвате нощната електроенергия, която е значително по-евтина. Този ключ може да се управлява от гласови асистенти и от приложението IFTTT.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store